O mnie

Nazywam się Aleksandra Stereńczak, jestem pedagogiem specjalnym, psychologiem oraz terapeutą SI i terapeutą ręki. Diagnozuję dzieci i prowadzę z nimi terapię w KALI od 2017 r.

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna, w zakresie wczesnej interwencji i wychowania przedszkolnego na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jestem także absolwentką psychologii, o specjalności: psychologia rozwojowa i wychowawcza (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

Wiedzę terapeutyczną zdobyłam na szkoleniach I i II stopnia w zakresie terapii integracji sensorycznej (PSTIS). Jestem w trakcie realizacji studiów podyplomowych „Podejście sensoryczne w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju” (240h) – Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie. Ukończyłam również staż terapeutyczny w Fundacji na Rzecz Rodzin Dzieci z Autyzmem i Innymi Dysfunkcjami – OKNO.

Jestem certyfikowanym diagnostą w zakresie Baterii Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej (Nr 0162).

Mam doświadczenie w pracy z dziećmi z poważnymi zaburzeniami rozwojowymi, które dała mi praca w przedszkolu specjalnym. Dodatkowo zdobywałam doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi w wieku od 2 do 8 lat w warszawskich poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Odpowiedzialna byłam również za opiekę psychologiczną nad dziećmi w żłobkach.

Najwięcej jednak nauczyłam się i wciąż uczę od trójki swoich własnych dzieci.

Ważniejsze odbyte przeze mnie kursy i szkolenia:

– Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki (260h) – Wojewódzkie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

– Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – poziom I.

– Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa w przedziale od 0 do 6 roku życia.

– Program Rozwoju Poznawczego „Klucz do uczenia się” (Dolya, Wygotski).

– Zespół Aspergera – zrozumienie, diagnoza, terapia.

– Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg M. Proces i M. Block.

– Ontogeneza motoryczna dziecka i jego rozwój odruchowy (PSTIS).

– Diagnoza i terapia ręki, I i II stopień (Tutor).

– Ruch dla Uczenia się (Move to Learn).